Rooms To Go
  Stores
  Favorites
  Rooms To Go

  IN STOCK

  • Alexito White Sofa Table
  • Alexito White Sofa Table
  • Alexito White Sofa Table
  • Alexito White Sofa Table
  • Alexito White Sofa Table
  • Alexito White Sofa Table
  • Alexito White Sofa Table
  • Alexito White Sofa Table
  • Alexito White Sofa Table
  • Alexito White Sofa Table
  • Alexito White Sofa Table

  Alexito White Sofa Table

  SKU: 20413314
  Finish:
  White
  Black
  White
  Finish:
  White
  Black
  White

  Quantity:

  1